Dasar Privasi

Tarikh berkuatkuasa: 15 Julai 2023

Dasar privasi ini (“Dasar”) menerangkan bagaimana Darussalam Services Sdn Bhd (“Syarikat”, “kami”, “kita” atau “milik kami”) mengumpul, melindungi dan menggunakan maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti (“Maklumat Peribadi”) yang anda (“Pengguna”, “anda” atau “milik anda”) boleh berikan di laman web [nama laman web] dan mana-mana perkhidmatan kami (secara kolektif, “Laman Web” atau “Perkhidmatan”). Ia juga menerangkan pilihan yang ada kepada anda berkenaan penggunaan Maklumat Peribadi anda dan bagaimana anda boleh mengakses dan mengemas kini maklumat ini.

1. Pengumpulan maklumat peribadi

Kami menerima dan menyimpan sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami dengan sengaja apabila anda mengisi sebarang borang dalam talian di Laman Web. Anda boleh memilih untuk tidak memberi kami dengan maklumat tertentu, tetapi kemudian anda mungkin tidak dapat memanfaatkan beberapa ciri Laman Web.

2. Pengumpulan maklumat bukan peribadi

Apabila anda melawat Laman Web, pelayan kami secara automatik merekod maklumat yang dihantar oleh pelayar anda. Data ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP peranti anda, jenis dan versi pelayar, jenis dan versi sistem operasi, pilihan bahasa atau laman web yang anda lawati sebelum anda datang ke Laman Web kami, halaman Laman Web kami yang anda lawati, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, maklumat yang anda cari di Laman Web kami, masa akses dan tarikh, dan statistik lain.

3. Penggunaan maklumat yang dikumpulkan

Sebarang maklumat yang kami kumpulkan daripada anda mungkin digunakan untuk mempersonalisasikan pengalaman anda; memperbaiki Laman Web kami; memperbaiki perkhidmatan pelanggan dan menjawab pertanyaan dan emel pelanggan kami; memproses transaksi; menghantar emel pemberitahuan seperti peringatan kata laluan, kemas kini, dll; menjalankan dan mengoperasikan Laman Web dan Perkhidmatan kami.

4. Kanak-kanak

Kami tidak sengaja mengumpul sebarang Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Jika anda di bawah umur 13 tahun, sila jangan hantar sebarang Maklumat Peribadi melalui Laman Web atau Perkhidmatan kami.

5. Kuki

Laman Web menggunakan “kuki” untuk membantu mempersonalisasikan pengalaman dalam talian anda.

6. Keselamatan maklumat

Kami mengamankan maklumat yang anda berikan pada pelayan komputer dalam persekitaran yang dikawal, selamat, dilindungi dari akses, penggunaan, atau pendedahan yang tidak sah.

7. Perubahan kepada dasar privasi ini

Kami berhak untuk mengubah dasar privasi ini berkenaan dengan Laman Web atau Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa sebaik sahaja penghantaran versi yang dikemas kini dari dasar privasi ini di Laman Web.

8. Penerimaan dasar ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Dasar ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatannya, anda bersetuju untuk terikat oleh Dasar ini. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi terma Dasar ini, anda tidak dibenarkan menggunakan atau mengakses Laman Web dan Perkhidmatannya.

9. Menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar ini, sila hubungi kami.

Dokumen ini terakhir dikemaskini pada 15 Julai 2023